INFO

Lääne-Harju koerakasvatajate klubi järgmine korraline üldkoosolek toimub  11.06.2020 algusega kell 16:00 EKL saalis (Alajaama 8, Tallinn).

02.06 hommikul pole raha LHKKK kontole tagasi laekunud. Ning selgunud on, et kogu 2019 aasta jooksul ja 2020 aasta jooksul välja võetud summad on oluliselt suuremad ja ületavad olulise kahju tekitamise piiri.

Sellega seoses on kutsutud kokku vastavalt põhikirja punktile 6.7 Lääne-Harju Koertekasvatajate Klubi üldkoosolek 11.06.2020 kell 16.00 EKL ruumides Alajaama 8, Tallinn järgmise päevakorraga

1. LHKKK rahade kasutamine – A-P P detailne ettekanne kõigist 2019 ja 2020 aasta seni tehtud kulutustest

2. Rahakasutuse kohta seisukoha võtmine

3. Juhatuse liikmete tagasi kutsumine ja valimine

4. Juhatusele volituse andmine vastavalt põhikirja punktile 6.2.7

5. Arutelu klubi tulevikust ja hetkeprobleemide lahendamistest

6. Põhikirja projekti arutelu, muudatused ja kinnitamine

7. Sisseastumismaksu- ja aastamaksu kehtestamine

8. Revisjonikomisjoni liikme valimine

Ühtlasi tuleb saata A-P P’l ühingu epostiaadressile info@lhkkk.eu koopiad kõigist kuludokumentidest, mis on seotud punktiga 1 hiljemalt 07.06.2020, et liikmetel on võimalik varasemalt nendega tutvuda.