Liikmed

Sisseastumismaksud ja aastamaksud

  • Sisseastumismaks põhiliikmele 100€
  • Sisseastumismaks lihtliikmele 25€
  • Sisseastumismaks noorliikmele 10€

 

  • Aastamaks põhiliikmele 25€
  • Aastamaks lihtliikmele 25€
  • Aastamaks noorliikmele 10€

 

  • Tähtajatu liikmemaks 500€

Aastamaks tasutakse iga aasta 31. jaanuariks.